Wie zijn wij?

Simone Ebbers is Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog, EMDR-therapeut (practitioner) en is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Ze werkte jarenlang als gedrags-deskundige met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en therapie rondom seksueel misbruik en trauma. Ze is geregistreerd als psychotraumatherapeut. Simone Ebbers geeft tevens trainingen en workshops over seksualiteit en trauma. Daarnaast wordt zij als consulent door het CCE ingezet bij cliënten met ernstig probleemgedrag. In 2002 schreef zij een boek over seksualiteit en seksueel misbruik voor zorg-verlenende beroepen. In 2013 volgde (i.s.m.          A. Scharloo en M. Spijker) Methodiek snelle opvang na seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Bohn Stafleu en van Loghum te Houten. Deze uitgave is in 2016 vertaald in het Engels.

sebbers@ppebb.nl

ISBN 9789055743575

ISBN 978903680327

ISBN 9781784504168

 


Jolande Nitrauw is orthopedagoog en geeft cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen; al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Als dat nodig is voor de behandeling, betrekt zij ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk bij de behandeling.  Jolande heeft tevens expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van (seksueel) trauma. Jolande is geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor orthopedagogen (NVO) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

jnitrauw@ppebb.nl


Anna Titawano is Orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut i.o. en EMDR therapeut. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg, maar ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Anna is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen, zowel normaal begaafd als met een verstandelijke beperking en heeft affiniteit en ervaring met de behandeling van traumagerelateerde klachten.
Anna is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijs-kundigen), VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën), VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

atitawano@ppebb.nl


Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker. In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen. Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Doormiddel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad Erna de Jong weerkunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.Marieke is geregisterd als cognitief gedrags-therapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

mvandersluis@ppebb.nl


Yvette Dilling is gezinscoach, schoolmaatschappelijk werker  en Theraplay®-therapeut. Yvette heeft jarenlange ervaring met ouderbegeleiding en positieve opvoedondersteuning en maakt daarbij gebruik van systeem-gerichte en oplossingsgerichte methodes. Als Theraplay®-therapeut richt zij zich op het versterken van de gezonde relatie en gehechtheid tussen een kind en zijn of haar ouders (of andere opvoeders).  De Theraplay®-therapeut begeleidt ouder (of andere opvoeders) en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelings-gerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Wanneer ouders en kind meer betrokkenheid en plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler. Tevens geeft Yvette  trainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding. In 2017 startte ze haar eigen praktijk op waarin zij zich specialiseert in Theraplay®.

info@yvettedilling.nl


Erna de Jong is Orthopedagoog. Na enkele jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, heeft zij haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgerond.  Erna heeft ervaring opgedaan met het bieden van Passend Onderwijs. Ook heeft zij zich onder andere verdiept in positive behaviour support (PBS),  oplossingsgericht en handelingsgericht werken. Hierdoor heeft zij geleerd om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van het kind en zijn omgeving. Gezamenlijk met het kind, ouders en eventueel de school kijkt ze hoe problemen op een haalbare en concrete manier aangepakt kunnen worden zodat positieve veranderingen in een korte tijd zichtbaar kunnen worden. Erna is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en heeft de aantekening psychodiagnostiek, waardoor zij volledig bevoegd is tot het verrichten van onderzoek bij kinderen en jongeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master Orthopedagoog bij stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)

edejong@ppebb.nl 


Esra Brouwer is psychomotorisch therapeut. Esra vindt het belangrijk om mensen hun kwaliteiten (weer) te laten ontdekken, om te zorgen dat je om je heen gaat kijken en trots mag zijn op wie je bent. Ook is Esra geschoold binnen het vakgebied met een systeemgerichte opleiding.

Voor mij staat een probleem nooit op zichzelf maar altijd in relatie tot een ander of de omgevingen zoek ik vanuit de PMT ook graag de samenwerking op met de omgeving van de cliënt.”

Esra is werkzaam geweest in de volwassenpsychiatrie en tot op heden werkzaam in een instelling voor de jeugdzorg. Vanaf 2017 is ze gestart met haar eigen praktijk: www.kijkes-pmt.nl  Esra is geregistreerd vaktherapeut bij de SRVB en aangesloten bij de Landelijke vereniging voor psychomotorisch therapeuten en Federatie Vak therapeutische Beroepen.