Wie zijn wij?

Simone Ebbers is Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog, EMDR-therapeut (practitioner), Kinder- en Jeugdpsycholoog en is BIG-geregistreerd (59915884725) GZ-psycholoog.  Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en therapie rondom seksueel misbruik en trauma en is geregistreerd als psychotrauma-therapeut NtVP. Simone Ebbers heeft ruime ervaring met het werken met mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ze geeft tevens trainingen en workshops over seksualiteit en trauma. Daarnaast wordt zij als consulent door het CCE ingezet bij cliënt-en met ernstig probleemgedrag. In 2002 schreef zij een boek over seksualiteit en seksueel misbruik voor zorg-verlenende beroepen. In 2013 volgde (i.s.m. A. Scharloo en M. Spijker) Methodiek snelle opvang na seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Bohn Stafleu en van Loghum te Houten. Deze uitgave is in 2016 vertaald in het Engels.

sebbers@ppebb.nl

ISBN 9789055743575
ISBN 978903680327
ISBN 9781784504168

Jolande Nitrauw is orthopedagoog en geeft cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen; al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Als dat nodig is voor de behandeling, betrekt zij ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk bij de behandeling.  Jolande heeft tevens expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van (seksueel) trauma. Jolande is geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor orthopedagogen (NVO) de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

jnitrauw@ppebb.nl


Anna Titawano is Orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut i.o. en EMDR therapeut. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg, maar ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Anna is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen, zowel normaal begaafd als met een verstandelijke beperking en heeft affiniteit en ervaring met de behandeling van traumagerelateerde klachten. Anna is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen), VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën), VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

atitawano@ppebb.nl


Joyce Weijenberg is psycholoog en gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek.  Zij heeft ruime ervaring met diagnostiek bij kinderen en jongeren met en zonder een Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-Joyce-zw-witter-1-1024x576.jpgverstandelijke beperking. Joyce betrekt zoveel mogelijk belangrijke personen uit de omgeving van het kind/de jongere (zoals ouders en school) bij het onderzoek. Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld. Joyce is lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) en is gerechtigd het dienstmerk en de titel Psycholoog NIP te voeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master-psycholoog bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ).       

jweijenberg@ppebb.nl


Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker. In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen. Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Doormiddel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad Erna de Jong weerkunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.Marieke is geregisterd als cognitief gedrags-therapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

mvandersluis@ppebb.nl


Yvette Dilling is gezinscoach, schoolmaatschappelijk werker  en Theraplay®-therapeut. Yvette heeft jarenlange ervaring met ouderbegeleiding en positieve opvoedondersteuning en maakt daarbij gebruik van systeem-gerichte en oplossingsgerichte methodes. Als Theraplay®-therapeut richt zij zich op het versterken van de gezonde relatie en gehechtheid tussen een kind en zijn of haar ouders (of andere opvoeders).  De Theraplay®-therapeut begeleidt ouder (of andere opvoeders) en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelings-gerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Wanneer ouders en kind meer betrokkenheid en plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler. Tevens geeft Yvette  trainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding. In 2017 startte ze haar eigen praktijk op waarin zij zich specialiseert in Theraplay®.

ydilling@ppebb.nl


Erna de Jong is Orthopedagoog. Na enkele jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, heeft zij haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgerond.  Erna heeft ervaring opgedaan met het bieden van Passend Onderwijs. Ook heeft zij zich onder andere verdiept in positive behaviour support (PBS),  oplossingsgericht en handelingsgericht werken. Hierdoor heeft zij geleerd om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van het kind en zijn omgeving. Gezamenlijk met het kind, ouders en eventueel de school kijkt ze hoe problemen op een haalbare en concrete manier aangepakt kunnen worden zodat positieve veranderingen in een korte tijd zichtbaar kunnen worden. Erna is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en heeft de aantekening psychodiagnostiek, waardoor zij volledig bevoegd is tot het verrichten van onderzoek bij kinderen en jongeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master Orthopedagoog bij stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)

edejong@ppebb.nl


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-Margreeth-zw-w-2.jpgMargreeth van der Kolk werkt sinds 2006 als seksuoloog . Margreeth is maatschappelijk werkende + VO en is haar loopbaan begonnen in de psychiatrie. Ze is BIG-geregistreerd verpleegkundige. Daarna heeft ze ervaring opgedaan met slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld en binnen de ambulante eerstelijnshulp. Ze is gespecialiseerd in relatietherapie en verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze heeft tevens veel ervaring met problemen rondom genderdysforie. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar werkzaamheden bij psychologenpraktijk Ebbers , geeft ze op de Hogeschool Windesheim in Zwolle les, training en supervisie op het gebied van seksualiteit en communicatie. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk KoMa in Kampen. Margreeth is geregistreerd als seksuoloog NVVS/SH bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS). Verder is ze lid van de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

mvanderkolk@ppebb.nl


René Blom is psychomotorisch therapeut en mindfulness trainer. Hij heeft ruime werkervaring opgedaan bij GGZ-instellingen Karakter en Dimence. René is daarnaast opgeleid in systemisch werken met gezinnen en partners en is Rots-en-Watertrainer. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-René-1.jpgHij is geregistreerd in het Register Vaktherapie. “Ik ben vriendelijk en nieuwsgierig, stel me gelijkwaardig op, bied veiligheid, nodig uit om kritisch te zijn, zelf na te denken wat helpt, laat je in je kracht, geef leerervaringen, confronteer als dat nodig is, oefen samen met nieuw gedrag, zoek naar wat werkt voor jou. Ik zal altijd proberen om dat wat er geleerd wordt in de trainingen of therapie te verbreden naar andere plekken.” René heeft naast zijn werk bij Psychologenpraktijk Ebbers en Karakter een eigen praktijk: HeelHelder.

rblom@ppebb.nl