Home

Bij PSYCHOLOGENPRAKTIJK EBBERS zijn we ons ervan bewust dat het vragen om hulp al moeilijk genoeg is. We proberen de toegang tot onze praktijk daarom zo laagdrempelig mogelijk te houden; onze persoonlijke aanpak en kleinschaligheid is daarbij essentieel. Een behandeling is een persoonlijk traject. We brengen, samen met jou, je klachten en krachten in beeld en geven zo vorm aan een behandeling die bij jou past. We hebben daarbij een brede kijk en zijn gericht op:  lichamelijk welbevinden, een veilig en steunend netwerk, passende activiteiten, zingeving en het krijgen van een passend perspectief. In ons team werken ervaren en gedreven mensen die, ieder vanuit de eigen discipline, de behandeling vorm geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. We doen dat zo veel mogelijk in samenspraak met jou en/of andere belangrijke mensen in je leven. Ook al is het inzetten van professionele hulp soms noodzakelijk, wij gaan uit van je eigen (veer)kracht. Het doel is dat je zo snel mogelijk weer prettig kan functioneren in je eigen omgeving, met de mensen die voor jou belangrijk zijn.

De praktijk is gevestigd aan de Assendorperstraat 210 in de wijk Assendorp in Zwolle. De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer; (stadsbus 3 , halte Klimopstraat) Voor de praktijk is betaalde parkeergelegenheid. Iets verderop in de wijk kan gratis geparkeerd worden.

Wie zijn wij?

Simone Ebbers is Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog, EMDR-therapeut (practitioner), Kinder- en Jeugdpsycholoog en is BIG-geregistreerd (59915884725) GZ-psycholoog.  Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en therapie rondom seksueel misbruik en trauma en is geregistreerd als psychotrauma-therapeut NtVP. Simone Ebbers heeft ruime ervaring met het werken met mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ze geeft tevens trainingen en workshops over seksualiteit en trauma. Daarnaast wordt zij als consulent door het CCE ingezet bij cliënt-en met ernstig probleemgedrag. In 2002 schreef zij een boek over seksualiteit en seksueel misbruik voor zorg-verlenende beroepen. In 2013 volgde (i.s.m. A. Scharloo en M. Spijker) Methodiek snelle opvang na seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Bohn Stafleu en van Loghum te Houten. Deze uitgave is in 2016 vertaald in het Engels.

sebbers@ppebb.nl

ISBN 9789055743575
ISBN 978903680327
ISBN 9781784504168

Jolande Nitrauw is orthopedagoog en geeft cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen; al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Als dat nodig is voor de behandeling, betrekt zij ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk bij de behandeling.  Jolande heeft tevens expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van (seksueel) trauma. Jolande is geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor orthopedagogen (NVO) de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

jnitrauw@ppebb.nl


Anna Titawano is Orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut i.o. en EMDR therapeut. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg, maar ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Anna is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen, zowel normaal begaafd als met een verstandelijke beperking en heeft affiniteit en ervaring met de behandeling van traumagerelateerde klachten. Anna is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen), VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën), VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

atitawano@ppebb.nl


Joyce Weijenberg is psycholoog en gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek.  Zij heeft ruime ervaring met diagnostiek bij kinderen en jongeren met en zonder een Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-Joyce-zw-witter-1-1024x576.jpgverstandelijke beperking. Joyce betrekt zoveel mogelijk belangrijke personen uit de omgeving van het kind/de jongere (zoals ouders en school) bij het onderzoek. Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld. Joyce is lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) en is gerechtigd het dienstmerk en de titel Psycholoog NIP te voeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master-psycholoog bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ).       

jweijenberg@ppebb.nl


Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker. In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen. Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Doormiddel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad Erna de Jong weerkunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.Marieke is geregisterd als cognitief gedrags-therapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

mvandersluis@ppebb.nl


Yvette Dilling is gezinscoach, schoolmaatschappelijk werker  en Theraplay®-therapeut. Yvette heeft jarenlange ervaring met ouderbegeleiding en positieve opvoedondersteuning en maakt daarbij gebruik van systeem-gerichte en oplossingsgerichte methodes. Als Theraplay®-therapeut richt zij zich op het versterken van de gezonde relatie en gehechtheid tussen een kind en zijn of haar ouders (of andere opvoeders).  De Theraplay®-therapeut begeleidt ouder (of andere opvoeders) en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelings-gerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Wanneer ouders en kind meer betrokkenheid en plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler. Tevens geeft Yvette  trainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding. In 2017 startte ze haar eigen praktijk op waarin zij zich specialiseert in Theraplay®.

ydilling@ppebb.nl


Erna de Jong is Orthopedagoog. Na enkele jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, heeft zij haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgerond.  Erna heeft ervaring opgedaan met het bieden van Passend Onderwijs. Ook heeft zij zich onder andere verdiept in positive behaviour support (PBS),  oplossingsgericht en handelingsgericht werken. Hierdoor heeft zij geleerd om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van het kind en zijn omgeving. Gezamenlijk met het kind, ouders en eventueel de school kijkt ze hoe problemen op een haalbare en concrete manier aangepakt kunnen worden zodat positieve veranderingen in een korte tijd zichtbaar kunnen worden. Erna is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en heeft de aantekening psychodiagnostiek, waardoor zij volledig bevoegd is tot het verrichten van onderzoek bij kinderen en jongeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master Orthopedagoog bij stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)

edejong@ppebb.nl


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-Margreeth-zw-w-2.jpgMargreeth van der Kolk werkt sinds 2006 als seksuoloog . Margreeth is maatschappelijk werkende + VO en is haar loopbaan begonnen in de psychiatrie. Ze is BIG-geregistreerd verpleegkundige. Daarna heeft ze ervaring opgedaan met slachtoffers van seksueel- en huiselijk geweld en binnen de ambulante eerstelijnshulp. Ze is gespecialiseerd in relatietherapie en verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze heeft tevens veel ervaring met problemen rondom genderdysforie. Ze is gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar werkzaamheden bij psychologenpraktijk Ebbers , geeft ze op de Hogeschool Windesheim in Zwolle les, training en supervisie op het gebied van seksualiteit en communicatie. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk KoMa in Kampen. Margreeth is geregistreerd als seksuoloog NVVS/SH bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS). Verder is ze lid van de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

mvanderkolk@ppebb.nl


René Blom is psychomotorisch therapeut en mindfulness trainer. Hij heeft ruime werkervaring opgedaan bij GGZ-instellingen Karakter en Dimence. René is daarnaast opgeleid in systemisch werken met gezinnen en partners en is Rots-en-Watertrainer. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-René-1.jpgHij is geregistreerd in het Register Vaktherapie. “Ik ben vriendelijk en nieuwsgierig, stel me gelijkwaardig op, bied veiligheid, nodig uit om kritisch te zijn, zelf na te denken wat helpt, laat je in je kracht, geef leerervaringen, confronteer als dat nodig is, oefen samen met nieuw gedrag, zoek naar wat werkt voor jou. Ik zal altijd proberen om dat wat er geleerd wordt in de trainingen of therapie te verbreden naar andere plekken.” René heeft naast zijn werk bij Psychologenpraktijk Ebbers en Karakter een eigen praktijk: HeelHelder.

rblom@ppebb.nl


 			

Werkwijze

Werkwijze Een behandeling is een persoonlijk traject dat, in samenwerking met jou, vorm krijgt. We brengen bij de start de klachten en krachten in beeld; hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten via de zogenaamde ROM-procedure (Routine Outcome Measurement).  Voor volwassenen gebeurt dat met de SQ-48  (Symptom Questionnaire) en voor kinderen met de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire); ingevuld door ouders en/of verzorgers. Als het nodig is, wordt er ook gebruik gemaakt van andere vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt een passend behandelplan gemaakt en samen besproken. De vragenlijsten worden ook gebruikt om het effect van de behandeling in beeld te brengen. Afhankelijk van de inhoud en lengte van de behandeling, worden daarom tussentijds en aan het einde van de behandeling ook vragenlijsten ingevuld. Het behandelplan wordt geëvalueerd en, als het nodig is, bijgesteld.

In veel trajecten wordt niet alleen jij (en je klachten en krachten) in beeld gebracht, maar ook de mensen die in jouw leven belangrijk voor je zijn. Dat kan gaan om familie en vrienden maar ook om professionele steunfiguren. Wie kan je tijdens en na de behandeling ondersteunen?  Hebben zij voldoende kennis om dit op een passende manier te doen? Er wordt gezamenlijk bekeken of en hoe je systeem kan worden versterkt of uitgebreid. Ieder traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist als regiebehandelaar. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode die met name wordt gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor men last kan krijgen van angsten, herbelevingen, nachtmerries, inslaapproblemen, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, concentratie-problemen of overmatige waakzaamheid. Ook als bij andere klachten kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Hoe werkt EMDR? Bij EMDR wordt het oproepen van de herinnering aan een nare gebeurtenis gecombineerd met een afleidende taak; zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar tikjes. Hierdoor komt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, meestal in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Op deze manier worden nare herinneringen beter opgeslagen in het geheugen, zodat de traumatische ervaring verwerkt wordt en bijkomende problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, verminderen of verdwijnen. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Folders EMDR

In de onderstaande folders kunt u informatie over de volgende onderwerpen downloaden:

EMDR kinderen EMDR jongeren EMDR ouders

Zie voor verdere informatie zie: www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie In CGT gaat het over de invloed die het denken heeft op je gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

In CGT onderzoeken we, samen met jou, of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Hierdoor zul je je meer bewust worden van je negatieve gedachten en ontdekken dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat nodig is, zoeken we naar meer helpende standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en opdrachten. Zo leert je in je eigen dagelijkse leven om anders naar zaken te kijken en anders te handelen. Hierdoor zul je meer controle ervaren over je eigen situatie, gevoelens en gedrag. Er wordt een verandering in gang gezet waardoor klachten gaandeweg zullen afnemen.

Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl

e-Health is internettherapie; een nieuwe therapievorm waarbij persoonlijke gesprekken met de therapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Het programma bevat informatie en verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen bij het ordenen van gedachten en het veranderen van gedrag. Via het op maat gemaakte online behandel-programma kunnen thuis zelfstandig opdrachten en oefeningen

worden uitgevoerd. Deze worden vervolgens met de therapeut nabesproken. Het volgen van een behandeling via internet is met name geschikt voor mensen die, naast het contact met hun therapeut, op een zelf gekozen tijdstip aan oefeningen kunnen en willen werken. Het kunnen teruglezen van de communicatie met de therapeut en de heldere opzet van de behandeling worden daarnaast als voordelen van e-Health ervaren.

Terugvalpreventie Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen.  Aan het einde van ieder traject worden de risico’s op terugval ingeschat. Indien noodzakelijk wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Je leert de signalen van een terugval herkennen en maakt een plan hoe hier adequaat op te reageren. Hierbij is er aandacht voor het betrekken van mensen uit je omgeving. Het risico dat je helemaal terugvalt wordt hierdoor verkleind.

Kwaliteitsbewaking

Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk Basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Basis GGZ landelijk. Voor meer informatie over het keurmerk verwijzen wij naar: https://kibg.nl

De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen. Psychologenpraktijk Ebbers heeft tevens deelgenomen  aan de Kwaliteitsvisitatie van het NIP. Tijdens dit traject wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen aangaande de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend. Praktijk-houdster Simone Ebbers heeft in december 2018  het certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP in ontvangst mogen nemen. De praktijkvoering van Psychologenpraktijk Ebbers voldoet daarmee aan de professionele standaard. Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: http://www.psynip.nl

Psychologenpraktijk Ebbers werkt samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Zij is tevens lid van platform Integrale Kindzorg Zwolle Integrale Kindzorg Zwollewaarin de samenwerking wordt gezocht met andere gespecialiseerde praktijken voor onder andere fysiotherapie en logopedie. Door deze samenwerking is het mogelijk ons te richten op verschillende dimensies die bijdragen aan het welzijn van een cliënt; zowel op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.  https://integralekindzorgzwolle.nl Indien noodzakelijk worden collegae geconsulteerd en/of wordt er doorverwezen.

Privacy Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van behandelingen, facturering, het onderhouden van contact en voor controle door toezichthoudende instanties. Eventuele informatieuitwisseling met andere hulpverleningsorganisaties, zal uitsluitend worden gedaan met schriftelijke toestemming.
Op de facturen van cliënten staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudingsplicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Er wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijnen, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister. We werken vanuit het AVG-programma dat is samen gesteld i.s.m.  P3NL.

Cliënttevredenheid  Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid  gemeten met de CQI-vragenlijst. (Consumer Quality Index ). Deze vragenlijst meet de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt aan de hand van de thema’s: uitvoering behandeling, bejegening en samen beslissen.

Het rapportcijfer dat cliënten gemiddeld geven is:  9.0  (dd. 18-03-2019)

Wij wijzen je op de mogelijkheid tevens je waardering te delen op www.zorgkaartnederland.nl

Deel uw ervaring

Klachtenregeling Toch kan het voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat je ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan jou, maar ook aan andere cliënten, te verbeteren. Wanneer je ergens een klacht over heeft, kunt je dit bespreken met de betreffende medewerker zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Indien noodzakelijk en gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP. Met een klacht kunt je contact opnemen met de geschillencommissie via de website http://www.P3NL.nl

Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen Behandeling door Psychologenpraktijk Ebbers komt voor vergoeding in aanmerking, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of de lokale toegang (sociale wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin-CJG);
  • De datum op de verwijsbrief ligt vóór het eerste consult;
  • Bij volwassenen dient op de verwijsbrief te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM5-stoornis die valt onder de verzekerde zorg.

Jeugd en gemeenten Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent dat voor alle kinderen onder 18 jaar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet langer door de ziektekosten-verzekering wordt vergoed maar door de gemeente waar de gezaghebbende van het kind woont.

Psychologenpraktijk Ebbers  is lid van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJsselland de

Psychologenpraktijk Ebbers heeft voor Jeugdhulp contracten met de gemeenten:

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Tevens zijn er contracten met de gemeenten:

Apeldoorn, Barneveld, Borger-Odoorn, Brummen, Coevorden, Ede, Elburg, Emmen, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoogeveen, Lelystad, Lochem, Meppel, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Voorst, Westerveld, De Wolden, Zeewolde en Zutphen.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan is het soms mogelijk toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.

Volwassenen en zorgverzekeringen Psychologenpraktijk Ebbers biedt behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis-Gezondheidszorg (GB-GGZ) waarbinnen verschillende zorgzwaarteproducten te onderscheiden zijn. Afhankelijk daarvan worden binnen de basisverzekering 5 tot 12 sessies vergoed door uw zorgverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra sessies. Iedere volwassene heeft ten aanzien van (lichamelijk en psychologische) ziektekosten een verplicht eigen risico. In 2019 bedraagt dit € 385,- per jaar. Het is mogelijk dat u vrijwillig heeft gekozen voor een hoger eigen risico.  Als u een selectief polis heeft afgesloten, is de keuze voor een zorgverlener beperkt als het gaat om behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Raadpleeg daarom vóór de start van de behandeling uw zorgverzekeraar en check uw verzekeringsvoorwaarden.

Psychologenpraktijk Ebbers heeft contracten voor de basis-GGZ met: , Aevitae, Anderzorg, ASR, Avéro Achmea, Caresco, CZ, De Amersfoortse, De Friesland, Delta Lloyd, Ditzo, DSW, Eno, FBTO, Hollandzorg, IAK, Interpolis, InTwente, IZA, IZZ, Menzis, Nationale Nederlanden, NZV, Ohra, ONVZ,  OWM, OZF, PNOzorg, Salland Zorgverzekeringen, StadHolland, UMC, Univé, VvAA, VGZ, Zilveren Kruis, Zorgdirect & Zorg en zekerheid.

PersoonsGebonden Budget Soms is het mogelijk psychologische en/of ortho-pedagogische zorg te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget. Voor meer informatie ziehttp://www.rijksoverheid.nl.

Zelf betalen Het is uiteraard ook mogelijk de geboden zorg zelf te bekostigen. U heeft dan geen verwijsbrief nodig. Afhankelijk van de inhoud van de zorg, ligt het uurtarief tussen de 55 en 110 euro.