Home

Een behandeling is een persoonlijk traject. We brengen, samen met u, klachten en krachten in beeld en geven zo vorm aan een behandeling die bij u past. In PSYCHOLOGENPRAKTIJK EBBERS werken ervaren en gedreven mensen die de behandeling vorm geven in samenwerking met u en/of andere belangrijke mensen uw leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

De praktijk is gevestigd aan de Assendorperstraat 210 in de wijk Assendorp in Zwolle. De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer; (stadsbus 3 , halte Klimopstraat) Voor de praktijk is betaalde parkeergelegenheid. Iets verderop in de wijk kan gratis geparkeerd worden.

Wie zijn wij?

Simone Ebbers is Orthopedagoog-Generalist, Seksuoloog, EMDR-therapeut (practitioner) en is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Ze werkte jarenlang als gedrags-deskundige met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Zij heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en therapie rondom seksueel misbruik en trauma. Ze is geregistreerd als psychotraumatherapeut. Simone Ebbers geeft tevens trainingen en workshops over seksualiteit en trauma. Daarnaast wordt zij als consulent door het CCE ingezet bij cliënten met ernstig probleemgedrag. In 2002 schreef zij een boek over seksualiteit en seksueel misbruik voor zorg-verlenende beroepen. In 2013 volgde (i.s.m.          A. Scharloo en M. Spijker) Methodiek snelle opvang na seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Bohn Stafleu en van Loghum te Houten. Deze uitgave is in 2016 vertaald in het Engels.

sebbers@ppebb.nl

ISBN 9789055743575

ISBN 978903680327

ISBN 9781784504168

 


Jolande Nitrauw is orthopedagoog en geeft cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen; al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Als dat nodig is voor de behandeling, betrekt zij ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk bij de behandeling.  Jolande heeft tevens expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van (seksueel) trauma. Jolande is geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor orthopedagogen (NVO) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

jnitrauw@ppebb.nl


Anna Titawano is Orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut i.o. en EMDR therapeut. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg, maar ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Anna is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen, zowel normaal begaafd als met een verstandelijke beperking en heeft affiniteit en ervaring met de behandeling van traumagerelateerde klachten.
Anna is geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijs-kundigen), VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën), VEN (Vereniging EMDR Nederland) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

atitawano@ppebb.nl


Marieke van der Sluis is cognitief gedragstherapeutisch werker. In de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren met verschillende psychische problemen. Op sommige momenten en onder diverse omstandigheden kan je vastlopen in het dagelijks leven. Marieke vindt het belangrijk om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor datgene waar iemand tegenaan loopt. Doormiddel van cognitieve gedragstherapie werkt zij samen met de cliënt (en eventueel ouders) aan het verminderen van de problemen, zodat zij de draad Erna de Jong weerkunnen oppakken en weer in hun kracht komen te staan.Marieke is geregisterd als cognitief gedrags-therapeutisch werker bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en is ingeschreven in het onafhankelijk complementair register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

mvandersluis@ppebb.nl


Yvette Dilling is gezinscoach, schoolmaatschappelijk werker  en Theraplay®-therapeut. Yvette heeft jarenlange ervaring met ouderbegeleiding en positieve opvoedondersteuning en maakt daarbij gebruik van systeem-gerichte en oplossingsgerichte methodes. Als Theraplay®-therapeut richt zij zich op het versterken van de gezonde relatie en gehechtheid tussen een kind en zijn of haar ouders (of andere opvoeders).  De Theraplay®-therapeut begeleidt ouder (of andere opvoeders) en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelings-gerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Wanneer ouders en kind meer betrokkenheid en plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler. Tevens geeft Yvette  trainingen aan kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en omgaan met echtscheiding. In 2017 startte ze haar eigen praktijk op waarin zij zich specialiseert in Theraplay®.

info@yvettedilling.nl


Erna de Jong is Orthopedagoog. Na enkele jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, heeft zij haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgerond.  Erna heeft ervaring opgedaan met het bieden van Passend Onderwijs. Ook heeft zij zich onder andere verdiept in positive behaviour support (PBS),  oplossingsgericht en handelingsgericht werken. Hierdoor heeft zij geleerd om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van het kind en zijn omgeving. Gezamenlijk met het kind, ouders en eventueel de school kijkt ze hoe problemen op een haalbare en concrete manier aangepakt kunnen worden zodat positieve veranderingen in een korte tijd zichtbaar kunnen worden. Erna is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en heeft de aantekening psychodiagnostiek, waardoor zij volledig bevoegd is tot het verrichten van onderzoek bij kinderen en jongeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master Orthopedagoog bij stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)

edejong@ppebb.nl 


Esra Brouwer is psychomotorisch therapeut. Esra vindt het belangrijk om mensen hun kwaliteiten (weer) te laten ontdekken, om te zorgen dat je om je heen gaat kijken en trots mag zijn op wie je bent. Ook is Esra geschoold binnen het vakgebied met een systeemgerichte opleiding.

Voor mij staat een probleem nooit op zichzelf maar altijd in relatie tot een ander of de omgevingen zoek ik vanuit de PMT ook graag de samenwerking op met de omgeving van de cliënt.”

Esra is werkzaam geweest in de volwassenpsychiatrie en tot op heden werkzaam in een instelling voor de jeugdzorg. Vanaf 2017 is ze gestart met haar eigen praktijk: www.kijkes-pmt.nl  Esra is geregistreerd vaktherapeut bij de SRVB en aangesloten bij de Landelijke vereniging voor psychomotorisch therapeuten en Federatie Vak therapeutische Beroepen.


 

Werkwijze

Werkwijze Een behandeling is een persoonlijk traject dat, in samenwerking met jou, vorm krijgt. We brengen eerst je klachten en krachten in beeld; hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt een passend behandelplan gemaakt en met je besproken. De vragenlijsten dienen ook om het effect van de behandeling in beeld te brengen. Afhankelijk van de inhoud en lengte van de behandeling, worden daarom tussentijds en aan het einde van de behandeling ook vragenlijsten ingevuld. Indien nodig kan op basis van de ervaringen, en de gemeten effecten, het behandelplan worden aangepast.

In ieder traject wordt niet alleen de cliënt en zijn of haar klachten en mogelijkheden, maar ook het (dagelijkse en professionele) systeem in beeld gebracht. Wie kan de cliënt tijdens en naast de behandeling ondersteunen?  Hebben zij voldoende kennis om dit op adequate wijze te doen? Er wordt gezamenlijk bekeken of en hoe een systeem kan worden versterkt of uitgebreid.

Ieder traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist als regiebehandelaar.

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van methodes waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode die met name wordt gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor men last kan krijgen van angsten, herbelevingen, nachtmerries, inslaapproblemen, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, concentratie-problemen of overmatige waakzaamheid. Ook als bij andere klachten kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Hoe werkt EMDR? Bij EMDR wordt het oproepen van de herinnering aan een nare gebeurtenis gecombineerd met een afleidende taak; zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar tikjes. Hierdoor komt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, meestal in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Op deze manier worden nare herinneringen beter opgeslagen in het geheugen, zodat de traumatische ervaring verwerkt wordt en bijkomende problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, verminderen of verdwijnen. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Folders EMDR

EMDR kinderen EMDR jongeren EMDR ouders

Zie voor verdere informatie zie: www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie In CGT gaat het over de invloed die het denken heeft op je gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

In CGT onderzoeken we, samen met jou, of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Hierdoor zul je je meer bewust worden van je negatieve gedachten en ontdekken dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat nodig is, zoeken we naar meer helpende standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en opdrachten. Zo leert je in je eigen dagelijkse leven om anders naar zaken te kijken en anders te handelen. Hierdoor zul je meer controle ervaren over je eigen situatie, gevoelens en gedrag. Er wordt een verandering in gang gezet waardoor klachten gaandeweg zullen afnemen.

Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl

e-Health is internettherapie; een nieuwe therapievorm waarbij persoonlijke gesprekken met de therapeut worden afgewisseld met een online behandelprogramma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Het programma bevat informatie en verschillende oefeningen en schrijfopdrachten die helpen bij het ordenen van gedachten en het veranderen van gedrag. Via het op maat gemaakte online behandel-programma kunnen thuis zelfstandig opdrachten en oefeningen

worden uitgevoerd. Deze worden vervolgens met de therapeut nabesproken. Het volgen van een behandeling via internet is met name geschikt voor mensen die, naast het contact met hun therapeut, op een zelf gekozen tijdstip aan oefeningen kunnen en willen werken. Het kunnen teruglezen van de communicatie met de therapeut en de heldere opzet van de behandeling worden daarnaast als voordelen van e-Health ervaren.

Terugvalpreventie Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen.  Aan het einde van ieder traject worden de risico’s op terugval ingeschat. Indien noodzakelijk wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Je leert de signalen van een terugval herkennen en maakt een plan hoe hier adequaat op te reageren. Hierbij is er aandacht voor het betrekken van mensen uit je omgeving. Het risico dat je helemaal terugvalt wordt hierdoor verkleind.

Kwaliteitsbewaking

De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen www.psynip.nl

Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk  basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Medewerkers  van psychologenpraktijk Ebbers zijn tevens geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Wij werken samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Indien noodzakelijk worden collegae geconsulteerd en/of wordt er doorverwezen.

Privacy Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van behandelingen, facturering, het onderhouden van contact en voor controle door toezichthoudende instanties. Eventuele informatieuitwisseling met andere hulpverleningsorganisaties, zal uitsluitend worden gedaan met schriftelijke toestemming.
Op de facturen van cliënten staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudings-plicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Er wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet. Voor verdere informatie zie: www.rijksoverheid.nl. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijnen, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister.

Cliënttevredenheid  Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid gemeten.

Het cijfer dat cliënten gemiddeld geven is: 9 (dd. 5-02-2019)

Klachtenregeling Toch kan het voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat je ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan jou, maar ook aan andere cliënten, te verbeteren. Wanneer je ergens een klacht over heeft, kunt je dit bespreken met de betreffende medewerker zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Indien noodzakelijk en gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP. Met een klacht kunt je contact opnemen met de geschillencommissie via de website www.p3nl.nl.

Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.

Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen Behandeling door Psychologenpraktijk Ebbers komt voor vergoeding in aanmerking, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of de lokale toegang (sociale wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin-CJG);
  • De datum op de verwijsbrief ligt vóór het eerste consult;
  • Bij volwassenen dient op de verwijsbrief te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM5-stoornis die valt onder de verzekerde zorg.

Jeugd en gemeenten Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent dat voor alle kinderen onder 18 jaar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet langer door de ziektekosten-verzekering wordt vergoed maar door de gemeente waar de gezaghebbende van het kind woont.

Psychologenpraktijk Ebbers  is lid van de
en heeft contracten met de gemeenten:

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Tevens zijn er contracten met de gemeenten:

Apeldoorn, Barneveld, Borger-Odoorn, Brummen, Coevorden, Ede, Elburg, Emmen, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoogeveen, Lelystad, Lochem, Meppel, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Voorst, Westerveld, De Wolden, Zeewolde en Zutphen.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan is het soms mogelijk toch in aanmerking te komen voor een vergoeding. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.

Volwassenen en zorgverzekeringen Psychologenpraktijk Ebbers biedt behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis-Gezondheidszorg (GB-GGZ) waarbinnen verschillende zorgzwaarteproducten te onderscheiden zijn. Afhankelijk daarvan worden binnen de basisverzekering 5 tot 12 sessies vergoed door uw zorgverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra sessies. Iedere volwassene heeft ten aanzien van (lichamelijk en psychologische) ziektekosten een verplicht eigen risico. In 2019 bedraagt dit € 385,- per jaar. Het is mogelijk dat u vrijwillig heeft gekozen voor een hoger eigen risico.  Als u een selectief polis heeft afgesloten, is de keuze voor een zorgverlener beperkt als het gaat om behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Raadpleeg daarom vóór de start van de behandeling uw zorgverzekeraar en check uw verzekeringsvoorwaarden.

Psychologenpraktijk Ebbers heeft contracten voor de basis-GGZ met: , Aevitae, Anderzorg, ASR, Avéro Achmea, CZ, De Friesland, Delta Lloyd, DSW, Eno, FBTO, IAK, Interpolis, IZA, IZZ, Menzis, Ohra, ONVZ,  OZF, Stad Holland, Univé, VGZ, Zilveren Kruis & Zorg en zekerheid.

PersoonsGebonden Budget Soms is het mogelijk psychologische en orthopedagogische zorg te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl.

Zelf betalen Het is uiteraard ook mogelijk de geboden zorg zelf te bekostigen. U heeft dan geen verwijsbrief nodig. Afhankelijk van de inhoud van de zorg, ligt het uurtarief tussen de 55 en 110 euro.